1464668554294383 6475855675795624

Pojistný podvod - jak je definován v zákoně a jak jej poznáme

Prezenční seminář 

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah semináře:

Právní definice trestných činů

Definice pojistného podvodu

Jak pojistný podvod odhalit

Čeho se vyvarovat

Příklady pojistných podvodů
5 299,00 Kč