Novinka

Online semináře pomocí video chatu na jakékoliv téma ze zkouškových okruhů

Kdykoliv po domluvě

K přihlášení vyplňte formulář zde 


Akademie EGI

příprava na zkoušky odborné způsobilosti - garant Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Kurz je složen ze šesti jednodenních seminářů, v čase od 9,30 do 16,00 h.

Začínáme 9. září a každý týden projdeme jedno téma. V říjnu máte zkoušku v kapse!

Prezenční kurzy

Témata a lektoři:

Životní pojištění - lektor Ing. Dušan Šídlo

Neživotní pojištění - lektor Ing. Dušan Šídlo

Pojištění vozidel - lektor Bc. Věra Lukášová

Průmyslové pojištění podnikatelů - lektor Ing. Eva Gmentová , LL.M.

Zákon o pojišťovnictví, Zákon o distribuci pojištění a zajištění, nový občanský zákoník - lektor Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Velká rizika - lektor Ing. Eva Gmentová, LL.M.


Jednotlivé semináře

Finanční trh jeho zákonitosti, fungování a pravidla

Ing. Renata Valerie Nešporek, Ph.D.,MBA, LL.M.

I. část - Finanční trh a jeho specifika

Finanční trh - definice, členění, funkce, význam
Segmenty finančního trhu
Finanční zprostředkovatelé a jejich úloha v ekonomice 

Finanční a pojistná matematika 

II. část - Investice

Kapitálový trh

Klasické investiční nástroje (dluhopisy, obligace, akcie) odvozené cenné papíry (deriváty), certifikáty

Rizika investičních nástrojů

Investiční strategie 

III. část - Případová studie

Neživotní pojištění občanského majetku a odpovědnosti,

úrazu a cestovní pojištění

Ing. Dušan Šídlo

Obsah: 

Pojištění odpovědnosti (v běžném občanském životě,

v zaměstnání, z držby nemovitosti, z provozu vozidla)

Pojištění majetku (pojištění aut, domů, domácností)

Cestovní pojištění

Pojištění úrazu a nemoci

Pojištění motorových vozidel

Bc. Věra Lukášová

Obsah:

Právní předpisy z oblasti distribuce pojištění motorových vozidel (Občanský zákoník a směrnice EP a Rady (EU) č. 2016/97

Principy a fungování pojištění motorových vozidel

Podmínky vzniku a zániku, společné znaky pojištění motorových vozidel, typy výluk, ČKP, Garanční fond, zelená

karta, záznam o nehodě, totální a parciální škoda, právo pojistitele na úhradu vyplacené částky, nároky z pojištění motorových vozidel, pojistné plnění z pojištění motorových vozidel, bonus, malus, asistence, havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, pojistná nebezpečí u pojištění vozidel, možnosti připojištění, 

Pojištění velkých rizik

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah:

Principy fungování pojištění velkých rizik

Podmínky vzniku a zániku, právní postavení

Zprostředkovatele a zákazníka, definice velkých rizik,

Detailní riziková analýza, návrh pojistného programu,

Analýza konkurenčních produktů

Pojištění a pojišťovnictví v zákonech č. 277/2009 Sb., č. 89/2012 Sb.

a č.170/2018 Sb.

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah:

Zákon č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění účinný od 1. 12. 2018

Co zákon nově upravuje?

Jaké jsou rozdíly proti zákonu č. 38

Paragrafy 71 až 93 jednotlivě a podrobně 

Zákon o pojišťovnictví - nejdůležitější paragrafy

Nový občanský zákoník a úprava pojištění

Pojistná smlouva jako smlouva odvážná

Paragrafy z NOZ jednotlivě a postupně

Průmyslové pojištění

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah:

Právní rámec neživotního pojištění podnikatelů

Principy fungování průmyslového pojištění

Podmínky vzniku a zániku, zhodnocení rizika, oceňování majetku, základy účetnictví, kategorie pojistných

nebezpečí, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění profesní odpovědnosti, pojištění škod na dopravních prostředcích 

Životní pojištění

Ing. Dušan Šídlo

Obsah:

Vysvětlení termínů doporučení a rada

Analýza klienta

Výluky v produktech životního pojištění

Stanovení pojistných částek

Výběr optimálního životního pojištění pro daného klienta a jeho zdůvodnění

Případové studie

workshop 

Případové studie životního pojištění

Případové studie pojištění vozidel

Případové studie neživotního pojištění občanů

Případové studie neživotního pojištění podnikatelů

Případové studie velkých pojistných rizik

Ceny a termíny