Otázky a zdroje ZPKT

Zkouška odborné způsobilosti I - vybrané investiční nástroje dle § 29 - 60 otázek, 3 případové studie, 135 minut trvání zkoušky

Zkouška odborné způsobilosti II - všechny investiční nástroje - 92 otázek, 3 případové studie, 180 minut trvání zkoušky