1464668554294383 6475855675795624

MBA, LL.M.

MBA - Master of Business Andministration je postgraduální studijní program určený k získání manažerských dovedností a titulu MBA, který se uvádí za jménem.

LL.M. Master of Law je postgraduální studijní program určený k získání právních dovedností a znalostí a titulu LL.M., který se uvádí za jménem.

MBA a LL.M. slouží k rozšíření a doplnění odbornosti pro podnikatele, manažery a právníky, kteří potřebují pro řízení firmy a kariérní postup specifické vzdělání s mezinárodně uznávaným certifikátem.


Programy MBA a LLM obsahují 4 základní moduly a 6 modulů specializačních a 2 volitelné moduly. Prezenční studium je tří semestrové a je zakončeno obhajobou závěrečné práce. 

Prezenční výuka probíhá v Praze a Ostravě.

Online studium je dvou semestrální a je zakončeno obhajobou závěrečné práce.

K získání zápočtu z každého modulu je potřeba účasti na prezenční výuce nebo online konzultaci, nastudování e-learningových materiálů včetně splnění testu. U online studií zároveň zpracování seminární práce.


Insurance programy MBA a LLM splňují podmínky následného vzdělávání dle ZDPZ a slouží zároveň ke splnění povinnosti 15 hodin ročně následného vzdělávání v ceně studia.


Cena studia 

Cena MBA, LLM studií prezenčních - 99.100 Kč včetně DPH

Cena MBA, LLM studií v případě jednorázové platby nebo při uzavření smlouvy na pokračování studia DBA programem a výjimečně na studia zahájená v září 2024- 89.100 Kč včetně DPH

Cena online MBA studií - 79.000 Kč včetně DPH

Programy

Volitelné moduly

Insurance zaměření

Pojištění majetku

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění jako služba

Pojištění vozidel

Životní pojištění

Likvidace pojištění majetku

Likvidace pojištění odpovědnosti za škody

Likvidace pojištění vozidel

Likvidace životního pojištění

Ostatní zaměření

Základy mediace jako metody řešení sporů

HR strategie

Komunikace a interní komunikace

Hodnocení a feedback jako nástroj rozvoje

Komunikace a vyjednávání

Management

Osobní rozvoj manažera a techniky rozvoje

Mediační proces v praxi

Mediační dovednosti v praxi

Etický rámec odpovědnosti manažera

Řízení lidských zdrojů

Prezentační a komunikační dovednosti

Compliance management

Moduly k zakončení studia

Metodologie seminárních prací a závěrečné práce

Závěrečná práce a obhajoba

Chcete bližší informace? 

Zanechte nám svůj email a my vám pošleme podrobné informace o vybraném studijním programu

Přihlaste se ke studiu zde