MBA, LL.M.

MBA - Master of Business Andministration je postgraduální studijní program určený k získání manažerských dovedností a titulu MBA, který se uvádí za jménem.

LL.M. Master of Law je postgraduální studijní program určený k získání právních dovedností a znalostí a titulu LL.M., který se uvádí za jménem.

MBA a LL.M. slouží k rozšíření a doplnění odbornosti pro podnikatele, manažery a právníky, kteří potřebují pro řízení firmy a kariérní postup specifické vzdělání s mezinárodně uznávaným certifikátem.


Programy MBA a LLM obsahují 4 základní moduly a 6 modulů specializačních a 2 volitelné moduly. Prezenční studium je tří semestrové a je zakončeno obhajobou závěrečné práce. 

Prezenční výuka probíhá v Praze a Ostravě.

Online studium je dvou semestrální a je zakončeno obhajobou závěrečné práce.

K získání zápočtu z každého modulu je potřeba účasti na prezenční výuce nebo online konzultaci, nastudování e-learningových materiálů včetně splnění testu. U online studií zároveň zpracování seminární práce.

Insurance programy MBA a LLM splňují podmínky následného vzdělávání dle ZDPZ a slouží zároveň ke splnění povinnosti 15 hodin ročně následného vzdělávání v ceně studia.


Cena studia 

Cena MBA, LLM studií prezenčních - 99.100 Kč plus DPH

Cena MBA, LLM studií v případě jednorázové platby nebo při uzavření smlouvy na pokračování studia DBA programem - 89.100 Kč plus DPH

Cena online MBA studií - 69.000 Kč plus DPH

Programy

MBA Insurance Management

Cílem programu je seznámit studenty s řízením pojišťoven a managementem pojištění jako takového na všech úrovních distribuce

MBA Loss Adjuster

Cílem programu je seznámit studenty s managementem likvidace pojistných událostí ať v pojišťovně nebo u samostatného likvidátora PU 

MBA Insurance Broker

Cílem programu je seznámit studenty s managementem správy klienta a jeho pojištění včetně nastavení optimální pojistného programu

LL.M. Insurance Law

Cílem programu je seznámit studenty s právními aspekty pojištění na všech úrovních, to jak pojišťovací činnosti, tak zprostředkovatelské činnosti 

MBA Executive Management

Cílem studia je připravit studenty na vedení a řízení podniků bez ohledu na jejich velikost, včetně vybudování vlastní společnosti.

MBA HR Management

Cílem programu je provést studenty všemi důležitými oblastmi týkající se práce s lidmi spolu s tématy zaměřené na osobní růst a autentický leadership

LL.M. Mediation

Cílem programu je seznámit studenty se teoretickými základy konfliktu, komunikace a tématiky ADR jak v rozsahu české právní úpravy, tak práva mezinárodního 

Základní moduly

MBA Insurance Management

Management

Osobní rozvoj manažera a techniky rozvoje

Manažerská etika

Řízení lidských zdrojů

MBA Insurance Broker

Management

Osobní rozvoj manažera a techniky rozvoje

Finanční řízení a rozhodování

Řízení lidských zdrojů

MBA Loss Adjuster

Management

Osobní rozvoj manažera a techniky rozvoje

Finanční řízení a rozhodování

Řízení lidských zdrojů

LL.M. Isurance Law

Zákon o pojišťovnictví

Zákon o distribuci

Závazkové právo a pojistná smlouva

Mezinárodní právo

MBA Executive Management

Management

Osobní rozvoj manažera a technicky rozvoje

Finanční řízení a rozhodování

Manažerská etika

LL.M. Mediation

Pojem ADR a právní rámec

Evropské právo

Pojem ADR a řešení přeshraničních sporů

Procesy a zásady mediace

MBA HR Management

Management

Manažerská etika

Osobní rozvoj manažera a techniky rozvoje

Finanční řízení a rozhodování

Specializační moduly

MBA Insurance Management

Právo v pojišťovnictví

Řízení pojišťovny a dohled

Zajištění

Risk management pojišťoven

Likvidace pojistných událostí

Druhy pojištění, pojistné produkty a řízení produktů

MBA Insurance Broker

Právo v pojišťovnictví

Druhy pojištění a pojistné produkty

Pojištění jako služba

Risk management

Management správy klienta

Likvidace pojistných událostí

MBA Loss Adjuster

Právo v pojišťovnictví

Druhy pojištění a pojistné produkty

Pojistné podmínky a jak s nimi pracovat

Proces likvidace krok po kroku

Detekce pojistného podvodu

Základy mediace jako nástroje řešení sporů

LL.M. Insurance Law

Řízení pojišťovny a dohled ČNB

Zajištění

Risk management pojišťoven

Likvidace pojistných událostí

Druhy pojištění, pojistné produkty a řízení produktů

Mediace v pojistné praxi

MBA Executive Management

Obchodní management

Právo a podnikání

Řízení lidských zdrojů

Projektový management

Řízení vztahů se zákazníky

Projektový management

LL.M. Mediation

Konflikt a možnosti řešení

Konflikt v podnikatelské praxi

Konflikt v manažerské praxi

Komunikace a řešení sporů

Mediační proces

Vyjednávací proces

MBA HR Management

Firemní kultura

Pracovní právo

HR jako klíčová součást firmy

Metody výběru uchazeče

Jak postavit špičkový tým

Životní cyklus zaměstnanace

Volitelné moduly

Insurance zaměření

Pojištění majetku

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění jako služba

Pojištění vozidel

Životní pojištění

Likvidace pojištění majetku

Likvidace pojištění odpovědnosti za škody

Likvidace pojištění vozidel

Likvidace životního pojištění

Ostatní zaměření

Základy mediace jako metody řešení sporů

HR strategie

Komunikace a interní komunikace

Hodnocení a feedback jako nástroj rozvoje

Komunikace a vyjednávání

Management

Osobní rozvoj manažera a techniky rozvoje

Mediační proces v praxi

Mediační dovednosti v praxi

Etický rámec odpovědnosti manažera

Řízení lidských zdrojů

Prezentační a komunikační dovednosti

Compliance management

Moduly k zakončení studia

Metodologie seminárních prací a závěrečné práce

Závěrečná práce a obhajoba


Zanechte nám svůj email a my vám pošleme podrobné informace o vybraném studijním programu

Přihlaste se ke studiu zde