1464668554294383 6475855675795624

Seznam otázek podle typů zkoušek

Verze otázek platná od 1.9.2020

Zkouška I - Distribuce životního pojištění - 120 minut - 52 otázek a 3 případové studie

Zkouška II - Distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidle, včetně připojištění úrazu - 90 minut - 40 otázek, 2 případové studie

Zkouška III - Distribuce neživotního občanského pojištění - 120 minut - 52 otázek a 3 případové studie

Zkouška IV - Distribuce pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka - 135 minut - 60 otázek a 3 případové studie

Zkouška V - Distribuce pojištění velkých pojistných rizik - 150 minut - 72 otázek a 3 případové studie

Zkouška VI - kombinace zkoušky I a II - 135 minut - 80 otázek a 4 případové studie

Zkouška VII - kombinace zkoušky I a III - 180 minut - 80 otázek a 4 případové studie

Zkouška VIII - kombinace zkoušky I a IV - 180 minut - 80 otázek a 4 případové studie

Zkouška IX - kombinace zkoušky I a V - 180 minut - 80 otázek a 4 případové studie


Seznam zdrojů, vzorců a slovník pojmů