BBA

Bachelor of Business Administration 

Program BBA je určen především absolventům středních škol s minimální nebo žádnou manažerskou praxí a je koncipován tak, aby účastníkům umožnil doplnit si teoretické vzdělání a znalosti zejména v oblasti managementu, personalistiky či práva.

Programy BBA obsahují 4 základní moduly a 3 moduly specializační. Studium je dvou semestrové, prezenční a je zakončeno obhajobou závěrečné práce. Z každého modulu je potřeba získat zápočet, který se skládá z účasti na prezenční výuce a zpracování případové studie nebo seminární práce.

Prezenční výuka probíhá jednu sobotu za čtvrtletí a to v Praze nebo Ostravě. 

Program BBA může složit jako odrazový můstek ke studiu MBA pro ty, co nemají vysokoškolské vzdělání ani manažerskou praxi.


Zaváděcí cena studia platná pro rok 2022

Cena BBA studií - 69.000 Kč plus DPH

Cena BBA studií v případě jednorázové platby nebo při uzavření smlouvy na pokračování studia MBA programem - 59.000 Kč plus DPH

Cena online BBA studií - 49.000 Kč plus DPH

Programy

BBA management

Cílem programu je přinést studentovi obecnou znalost managementu a základů finančního řízení 

BBA HR Management

Cílem programu je přinést studentovi obecnou znalost o management a managementu řízení lidských zdrojů 

BBA Law

Cílem modulu je seznámit studenta se základy práva, právního řádu a právních procesů 

Základní moduly

BBA Management

Základy managementu

Základy rozvoje manažera a techniky rozvoje

Základy finančního řízení a rozhodování

Základy řízení lidských zrojů

BBA HR management

Základy managementu

Základy rozvoje manažera a techniky rozvoje

Základy pracovního práva

Základní HR procesy

BBA Law

Právní řád a základy práva

Občanské právo

Obchodní právo

Pracovní právo

Specializační moduly

BBA Management

Komunikace a vyjednávání

Základy práva a pracovní právo

Základy projektového managementu

BBA HR Management

HR business partnerství

Role HR ve firmě

Práce s týmem

BBA Law

Odpovědnost za škody

Pojistné právo

Trestní právo

Společné moduly k ukončení studia

Metodologie seminárních prací a závěrečné práce

Závěrečná práce a obhajoba


Zanechte nám svůj email a my vám zašleme podrobné informace k studijnímu programu

Přihlaste se ke studiu zde