Poznejte náš tým

Váš úspěch je pro nás motivací

Společnost byla založena koncem roku 2018 a začátkem roku 2019 zažádala ČNB o akreditaci dle zákona o distribuci pojištění a zajištění. Akreditovanou osobou se společnost stala dne 29.5.2019

Společnost převzala vzdělávací aktivity z oblasti odborného vzdělávání v oboru pojištění od fyzické osoby Ing. Evy Gmentové, LL.M., která je zároveň zakladatelkou společnosti, jediným společníkem a jednatelem. Ing. Eva Gmentová, LL.M. působila více jak třicet let ve finančních službách na různých manažerských pozicích a je garantem všech vzdělávacích programů.

Společnost si klade za cíl šířit odbornost na pojistném trhu a přispět tak k většímu kreditu pojišťovnictví.

Členové zkušební komise

Odborníci ve svém oboru

Štěpánka Marková

Od roku 1993 působila v České pojišťovně, nejdříve jako rizikový inženýr, od roku 1998 jako chief underwritter velkých podniků. Během svého působení v pojišťovně absolvovala kurzy v zahraničí k problematice pojištění a zajištění. Vzdělání získala na Univerzitě Karlově. V současné době je v důchodu a stále se věnuje mladé generaci jako trenér a pedagog.


Petr Záruba

V roce 1974 absolvoval Právnickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze. Poté krátce pracoval jako právník podniku Elektrizace železnic, ale již 1. 11. 1976 nastoupil do tehdejší České státní pojišťovny v Praze. V pojišťovnictví působil téměř 36 let a měl možnost se seznámit s nebývale širokou škálou odborností. V roce 1979 obhájil rigorózní práci, složil rigorózní zkoušku a stal se doktorem práv se specializací na mezinárodní právo. V letech 1980-1984 pracoval v zajištění a v roce 1985 se stal vedoucím obchodního oddělení na tehdejším závodě pro zahraniční pojištění a zajištění. V roce 1990 vyhrál jedno z prvních výběrových řízení, od 1. 4. 1990 se stal ředitelem tohoto závodu. V letech 1993-1995 působil jako poradce generálního ředitele. Zasloužil se o otevření zastoupení České pojišťovny v Londýně.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM, A TO NEJEN PO ODBORNÉ STRÁNCE. 

Pavel Engst

Pavel Engst po studiu na vysoké škole pracoval jako vědecký pracovník na ČSAV a následně přednášel na ČVUT jako odborník na laserovou spektroskopii, o které vydal dvě knihy a napsal více jak 50 odborných prací. Od roku 1999 působil v pojišťovnictví a od začátku se věnoval posuzování rizik. Od roku 2005 byl ředitelem odboru Riskmanagementu České pojišťovny. V současné době je v důchodu, ale stále se věnuje své oblíbené spektroskopii jako akademický pracovník Fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV

...A JDE SE DÁL!

Jana Pešavová

Od roku 1994 na mnoha obchodních a manažerských pozicích, kromě jiného v Pojišťovně České spořitelny, Union pojišťovně, Kooperativě pojišťovně a makléřské společnosti RESPECT na pozici ředitelky regionálního rozvoje a HR manažera. V současné době působí v České podnikatelské pojišťovně na pozici ředitelky odboru externího obchodu. Vzdělání získala na Českém vysokém učení technickém. Jejím pracovním krédem je spolehlivost, důslednost a chovat se a jednat tak, abych si zasloužila důvěru všech, se kterými spolupracuje.

MOUDROST SE NEZÍSKÁVÁ STÁŘÍM, ALE ZKUŠENOSTMI." 

Jana Mejtská

35 let práce právníka v pojišťovnictví. Prokletí nebo poslání? Historicky pracovala v České pojišťovně, Union pojišťovně, a nyní již 16. rokem v České podnikatelské pojišťovně. Šlo vždy o trnitou cestu od jednoduché právní úpravy pojišťovnictví v socialistických zákonech až po složitou smršť současné naší i evropské legislativy.

JEDNAT VŽDY S ODBORNOU PÉČÍ, KVALIFIKOVANĚ, ČESTNĚ, SPRAVEDLIVĚ A V NEJLEPŠÍM ZÁJMU ZÁKAZNÍKA?" " ANO" 

Ivana Kounovská

Po absolvování vysoké školy Chemicko-technologické v Praze začala pracovat v společnosti Lasselsberger jako mistr pecí. Od roku 2018 se věnuje pojištění jako vázaný zástupce jednoho velkého makléře.Alena Olšáková

Zakladatelka, jednatelka a ředitelka British Institute of Management, s.r.o., soukromé školy s certifikátem IES k pořádání MBA studií, kterou vede od roku 2014. Od roku 1995 až do roku 2015 působila na EDUCA - Střední odborná škola s.r.o., kde byla ředitelkou a jednatelkou. Od roku 2001 do roku 2014 vyučovala na Vysoké škole podnikání, a.s. Ostrava. Vzdělání získala na Univerzitě Palackého Olomouc a IES v Londýně.

I MOUDRÝ SE STANE HLOUPÝM, KDYŽ NA SOBĚ PŘESTANE PRACOVAT." - ORISON SWETT MARDEN

Renáta Veverková

V roce 2008 ukončila ČVUT fakultu dopravní, ale již během studií pracovala v ČSA, naposledy jako analytik pozemního provozu. Od roku 2015 pracuje jako vázaný zástupce velkého makléře a věnuje se pojištění velkých společností.


Eva Gmentová

Eva Gmentová má za sebou více jak třicetiletou kariéru ve finančních službách na mnoha manažerských pozicích. Od roku 2001 působí v pojišťovnictví, kdy od začátku až do konce svého působení byla zodpovědná za správu pojištění skupiny AGROFERT. Nejdéle pracovala v makléřské společnosti RESPECT, a.s., naposledy na pozici obchodní ředitelky. V roce 2017 se rozhodla odejít a založit vzdělávací agenturu E.G.I. Education Grow Insurance, kterou vede a dále rozvíjí, a která se zaměřuje na vzdělávání a šíření odbornosti na pojistném trhu.

INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ JE JEDINOU INVESTICÍ, KTERÁ SE VYPLATÍ