1464668554294383 6475855675795624

Poznejte náš tým

Společnost byla založena koncem roku 2018 a začátkem roku 2019 zažádala ČNB o akreditaci dle zákona o distribuci pojištění a zajištění. Akreditovanou osobou se společnost stala dne 29.5.2019

Společnost převzala vzdělávací aktivity z oblasti odborného vzdělávání v oboru pojištění od fyzické osoby Ing. Evy Gmentové, LL.M., která je zároveň zakladatelkou společnosti, jediným společníkem a jednatelem.

První zkoušky odborné způsobilosti jsme zorganizovali již v roce 2019 a pokračovali jsme i v roce 2020. Větší část tržeb v roce 2020 plynula z přípravy ke zkouškám než ze zkoušek samotných. Námi připravení žadatelé o zkoušku se stali úspěšnými absolventy. V roce 2020 jsme organizovali i následné vzdělávání pro absolventy zkoušek z roku 2019.

V roce 2020 jsme byli podrobeni kontrole ČNB, která bohužel odhalila softwarový problém při generování zkoušek. Chybu jsme odstranili a nyní již zkoušky poskytujeme zcela dle požadavků ČNB. Nově poskytujeme i online zkoušky.

V dubnu 2021 jsme zažádali ČNB o udělení akreditace i na další typy odborných zkoušek podle ZSÚ a ZPKT. Od října 2021 poskytujeme služby i podle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Zákona o spotřebitelském úvěru.

V roce 2022 jsme získali mezinárodní certifikaci ies a tím i možnost poskytovat manažerské vzdělávání se možností získat tituly MBA, LL.M, BBA a DBA. Mezinárodní rating vzdělávací instituce C hodláme v příštím roce posunout na B.

Společnost si nadále klade za cíl šířit odbornost na pojistném a finančním trhu a přispět tak k většímu kreditu pojišťovnictví, bankovnictví a investic.

Členové zkušební komise, lektoři a naši spolupracovníci

Odborníci ve svém oboru

Ing. Eva Gmentová, LL.M. CEO

majitel, jednatel, komisař, lektor

Eva Gmentová má za sebou více jak třicetiletou kariéru ve finančních službách na mnoha manažerských pozicích. Od roku 2001 působí v pojišťovnictví, kdy od začátku až do konce svého působení byla zodpovědná za správu pojištění skupiny AGROFERT. Nejdéle pracovala v makléřské společnosti RESPECT, a.s., naposledy na pozici obchodní ředitelky. V roce 2017 se rozhodla odejít a založit vzdělávací agenturu E.G.I. Education Grow Insurance, kterou vede a dále rozvíjí, a která se zaměřuje na vzdělávání a šíření odbornosti na pojistném trhu.


Ing. Ivana Kounovská COO

jednatel, komisař, lektor

Po absolvování vysoké školy Chemicko-technologické v Praze začala pracovat v společnosti Lasselsberger jako mistr pecí. Od roku 2018 se věnuje pojištění jako vázaný zástupce jednoho velkého makléře.Bc. Jana Polcarová CFO

jednatel

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou fakultu mezinárodních vztahů obor obchodní manažer a již deset let pracuje jako konzultant na ERP systém ESO9 international ve společnosti ESO9 international, a.s.


PaedDr. Štěpánka Marková

komisař

Od roku 1993 působila v České pojišťovně, nejdříve jako rizikový inženýr, od roku 1998 jako chief underwritter velkých podniků. Během svého působení v pojišťovně absolvovala kurzy v zahraničí k problematice pojištění a zajištění. Vzdělání získala na Univerzitě Karlově. V současné době je v důchodu a stále se věnuje mladé generaci jako trenér a pedagog.


Ing. Jana Pešavová

komisař 

Od roku 1994 na mnoha obchodních a manažerských pozicích, kromě jiného v Pojišťovně České spořitelny, Union pojišťovně, Kooperativě pojišťovně a makléřské společnosti RESPECT na pozici ředitelky regionálního rozvoje a HR manažera. V současné době působí v České podnikatelské pojišťovně na pozici ředitelky odboru externího obchodu. Vzdělání získala na Českém vysokém učení technickém. Jejím pracovním krédem je spolehlivost, důslednost a chovat se a jednat tak, abych si zasloužila důvěru všech, se kterými spolupracuje.


JUDr. Jana Mejtská

komisař 

35 let práce právníka v pojišťovnictví. Prokletí nebo poslání? Historicky pracovala v České pojišťovně, Union pojišťovně, a nyní již 16. rokem v České podnikatelské pojišťovně. Šlo vždy o trnitou cestu od jednoduché právní úpravy pojišťovnictví v socialistických zákonech až po složitou smršť současné naší i evropské legislativy.


Ing. Renáta Veverková

komisař

V roce 2008 ukončila ČVUT fakultu dopravní, ale již během studií pracovala v ČSA, naposledy jako analytik pozemního provozu. Od roku 2015 pracuje jako vázaný zástupce velkého makléře a věnuje se pojištění velkých společností.


Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D.

lektor

Vlastimil Rábek je soudní znalec v oboru Silniční doprava - příčiny dopravních nehod. Vystudoval soudní inženýrství, které zakončil doktorátem.

Odborně se zaměřuje na analýza rázu dopravních prostředků, interakce lidského těla s interiérem osobních automobilů, technické objasňování sporných škodných událostí v oboru pojištění motorových vozidel, analýzu tzv. "malých kolizí", software, pedagogicko-vzdělávací působení, výzkum v oboru, konzultační činnost.
Jeho znalecká, vědecká lektorská činnost sahá daleko za naše hranice.
Výčet jeho odborných, publikačních, výzkumných projektů by se nám na stránky ani nevešel.

https://www.rabek.xf.cz/ 

JUDr. Brigita Hendrychová

lektorka

Absolvovala Právnickou fakultu UK, kterou zakončila doktorátem v roce 1980.
Od ukončení studií pracovala v Závodu pro zahraniční pojištění a zajištění do oddělení likvidace škod nejdřív jako likvidátor, pak jako vedoucí likvidace škod ve vývoze. Pět let vedla tzv. havarijní komisariát, což byl útvar, který zastupoval zahraniční pojišťovny při zjišťování škod vzniklých na přepravovaném zboží na území ČR. Od roku 1994 pracovala jako produktmanažer pojištění přepravních rizik, kde byla odpovědná za pojištění i likvidaci škod nejdříve v Generali pojišťovně, následně v AIG nyní Collonade pojišťovně. V současné době je v důchodu.

Ing. Petra Honsová

komisař

Je spolumajitelkou firmy Jipet Solutions s.r.o., která je samostatným zprostředkovatelem v pojištění i v dalších finančních službách. Petra sama je osobním finančním poradcem od roku 2011.

Ing. Libor Hanák

komisař

Je obchodním ředitelem ve společnosti FINVOX. V oboru finančního poradenství působí od r. 2007; do té doby zastával převážně manažerské pozice v několika českých i nadnárodních společnostech.