Poznejte náš tým

Váš úspěch je pro nás motivací

Společnost byla založena koncem roku 2018 a začátkem roku 2019 zažádala ČNB o akreditaci dle zákona o distribuci pojištění a zajištění. Akreditovanou osobou se společnost stala dne 29.5.2019

Společnost převzala vzdělávací aktivity z oblasti odborného vzdělávání v oboru pojištění od fyzické osoby Ing. Evy Gmentové, LL.M., která je zároveň zakladatelkou společnosti, jediným společníkem a jednatelem. Ing. Eva Gmentová, LL.M. působila více jak třicet let ve finančních službách na různých manažerských pozicích a je garantem všech vzdělávacích programů.

Společnost si klade za cíl šířit odbornost na pojistném trhu a přispět tak k většímu kreditu pojišťovnictví.

Členové zkušební komise a lektoři

Odborníci ve svém oboru

PaedDr. Štěpánka Marková

komisař

Od roku 1993 působila v České pojišťovně, nejdříve jako rizikový inženýr, od roku 1998 jako chief underwritter velkých podniků. Během svého působení v pojišťovně absolvovala kurzy v zahraničí k problematice pojištění a zajištění. Vzdělání získala na Univerzitě Karlově. V současné době je v důchodu a stále se věnuje mladé generaci jako trenér a pedagog.


JUDr. Petr Záruba

komisař a lektor

V roce 1974 absolvoval Právnickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze. Poté krátce pracoval jako právník podniku Elektrizace železnic, ale již 1. 11. 1976 nastoupil do tehdejší České státní pojišťovny v Praze. V pojišťovnictví působil téměř 36 let a měl možnost se seznámit s nebývale širokou škálou odborností. V roce 1979 obhájil rigorózní práci, složil rigorózní zkoušku a stal se doktorem práv se specializací na mezinárodní právo. V letech 1980-1984 pracoval v zajištění a v roce 1985 se stal vedoucím obchodního oddělení na tehdejším závodě pro zahraniční pojištění a zajištění. V roce 1990 vyhrál jedno z prvních výběrových řízení, od 1. 4. 1990 se stal ředitelem tohoto závodu. V letech 1993-1995 působil jako poradce generálního ředitele. Zasloužil se o otevření zastoupení České pojišťovny v Londýně.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM, A TO NEJEN PO ODBORNÉ STRÁNCE. 

Ing. Pavel Engst, CSc.

komisař a lektor

Pavel Engst po studiu na vysoké škole pracoval jako vědecký pracovník na ČSAV a následně přednášel na ČVUT jako odborník na laserovou spektroskopii, o které vydal dvě knihy a napsal více jak 50 odborných prací. Od roku 1999 působil v pojišťovnictví a od začátku se věnoval posuzování rizik. Od roku 2005 byl ředitelem odboru Riskmanagementu České pojišťovny. V současné době je v důchodu, ale stále se věnuje své oblíbené spektroskopii jako akademický pracovník Fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV

...A JDE SE DÁL!

Ing. Jana Pešavová

komisař 

Od roku 1994 na mnoha obchodních a manažerských pozicích, kromě jiného v Pojišťovně České spořitelny, Union pojišťovně, Kooperativě pojišťovně a makléřské společnosti RESPECT na pozici ředitelky regionálního rozvoje a HR manažera. V současné době působí v České podnikatelské pojišťovně na pozici ředitelky odboru externího obchodu. Vzdělání získala na Českém vysokém učení technickém. Jejím pracovním krédem je spolehlivost, důslednost a chovat se a jednat tak, abych si zasloužila důvěru všech, se kterými spolupracuje.

MOUDROST SE NEZÍSKÁVÁ STÁŘÍM, ALE ZKUŠENOSTMI." 

JUDr. Jana Mejtská

komisař 

35 let práce právníka v pojišťovnictví. Prokletí nebo poslání? Historicky pracovala v České pojišťovně, Union pojišťovně, a nyní již 16. rokem v České podnikatelské pojišťovně. Šlo vždy o trnitou cestu od jednoduché právní úpravy pojišťovnictví v socialistických zákonech až po složitou smršť současné naší i evropské legislativy.

JEDNAT VŽDY S ODBORNOU PÉČÍ, KVALIFIKOVANĚ, ČESTNĚ, SPRAVEDLIVĚ A V NEJLEPŠÍM ZÁJMU ZÁKAZNÍKA?" " ANO" 

Ing. Ivana Kounovská

komisař a provozní ředitel

Po absolvování vysoké školy Chemicko-technologické v Praze začala pracovat v společnosti Lasselsberger jako mistr pecí. Od roku 2018 se věnuje pojištění jako vázaný zástupce jednoho velkého makléře.RNDr. Alena Olšáková, MBA

komisař a spolurpacovník

Zakladatelka, jednatelka a ředitelka British Institute of Management, s.r.o., soukromé školy s certifikátem IES k pořádání MBA studií, kterou vede od roku 2014. Od roku 1995 až do roku 2015 působila na EDUCA - Střední odborná škola s.r.o., kde byla ředitelkou a jednatelkou. Od roku 2001 do roku 2014 vyučovala na Vysoké škole podnikání, a.s. Ostrava. Vzdělání získala na Univerzitě Palackého Olomouc a IES v Londýně.

I MOUDRÝ SE STANE HLOUPÝM, KDYŽ NA SOBĚ PŘESTANE PRACOVAT." - ORISON SWETT MARDEN

Ing. Renáta Veverková

komisař

V roce 2008 ukončila ČVUT fakultu dopravní, ale již během studií pracovala v ČSA, naposledy jako analytik pozemního provozu. Od roku 2015 pracuje jako vázaný zástupce velkého makléře a věnuje se pojištění velkých společností.


Ing. Eva Gmentová, LL.M.

majitel a komisař

Eva Gmentová má za sebou více jak třicetiletou kariéru ve finančních službách na mnoha manažerských pozicích. Od roku 2001 působí v pojišťovnictví, kdy od začátku až do konce svého působení byla zodpovědná za správu pojištění skupiny AGROFERT. Nejdéle pracovala v makléřské společnosti RESPECT, a.s., naposledy na pozici obchodní ředitelky. V roce 2017 se rozhodla odejít a založit vzdělávací agenturu E.G.I. Education Grow Insurance, kterou vede a dále rozvíjí, a která se zaměřuje na vzdělávání a šíření odbornosti na pojistném trhu.

INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ JE JEDINOU INVESTICÍ, KTERÁ SE VYPLATÍ 

Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D., MBA, LL.M

komisař a lektor

Absolventka oboru ekonomika průmyslu na VŠB - TU Ostrava, kde získala "základní" vysokoškolské i doktorské vzdělání. Manažerské vzdělání absolvovala na Prague International Business School a Manchester Metropolitan University. Právnické vzdělání ukončila v roce 2019 na British Institute of Management obhajobou závěrečné práce "Proces mediace a pozice mediátora v praxi". Oblast financí je jí profesně blízká, od roku 1997 působí v dozorčích radách, vedla podnikovou spořitelnu, zkušenosti má s obchodováním s cennými papíry, péčí o finanční investice, finančním řízením příspěvkové i neziskové organizace. V pedagogické oblasti se zaměřuje na korporátní i osobní finance. Je autorkou specializace "Podnikání v osobních financích" a autorkou řady studijních materiálů a spoluautorkou odborných publikací.

"BEZ PENĚZ JE I SVĚTLO TMAVŠÍ" (ŘÍMSKÉ PŘÍSLOVÍ) "

Bc. Vera Lukášová

lektor a spolupracovník

Věra Lukášová již v době studií na Karlově Univerzitě začala pracovat v pojišťovnictví, konkrétně v IPB pojišťovně. Následně pracovala v makléřských společnostech a nejvíce zkušeností s pojištěním vozidel získala v Allianz pojišťovně, odkud přešla pracovat do makléřské společnosti RESPECT, a.s., kde zastávala několik manažerských pozic, z nich nejdéle působila jako ředitelka divize pojištění vozidel. V současné době je Věra Lukášová na mateřské dovolené.

"STAČÍ UVĚŘIT V SEBE, VE SVŮJ POTENCIÁL"

Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D.

lektor a spolupracovník

Vlastimil Rábek je soudní znalec v oboru Silniční doprava - příčiny dopravních nehod. Vystudoval soudní inženýrství, které zakončil doktorátem.

Odborně se zaměřuje na analýza rázu dopravních prostředků, interakce lidského těla s interiérem osobních automobilů, technické objasňování sporných škodných událostí v oboru pojištění motorových vozidel, analýzu tzv. "malých kolizí", software, pedagogicko-vzdělávací působení, výzkum v oboru, konzultační činnost.
Jeho znalecká, vědecká lektorská činnost sahá daleko za naše hranice.
Výčet jeho odborných, publikačních, výzkumných projektů by se nám na stránky ani nevešel.

https://www.rabek.xf.cz/ 

Ing. Dušan Šídlo

lektor a spolupracovník

17 let praxe na pojistném trhu, od roku 2001 píše články do médií. Vystudoval VŠE, obor Finance a Pojistné inženýrství. Je členem České společnosti aktuárů. Pracoval jako analytik pro několik finančně-poradenských společností. Je autorem několika knih a analytických ukazatelů v pojišťovnictví. Je školitelem v rámci přípravných kurzů pro získání odborných titulů ve finančním poradenství: MFP, EFA a EFP. Podílel se na několika neziskových projektech v oblasti finanční gramotnosti. Jeho konzultace k životnímu pojištění využila nejen řada finančních institucí, ale i firem, a to včetně společnosti ŠKODA AUTO a.s.

"Porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet."

JUDr. Brigita Hendrychová

lektorka

Absolvovala Právnickou fakultu UK, kterou zakončila doktorátem v roce 1980.
Od ukončení studií pracovala v Závodu pro zahraniční pojištění a zajištění do oddělení likvidace škod nejdřív jako likvidátor, pak jako vedoucí likvidace škod ve vývoze. Pět let vedla tzv. havarijní komisariát, což byl útvar
útvar, který zastupoval zahraniční pojišťovny při zjišťování škod vzniklých na přepravovaném zboží na území ČR. Od roku 1994 pracovala jako produktmanažer pojištění přepravních rizik, kde byla odpovědná za pojištění i likvidaci škod nejdříve v Generali pojišťovně, následně v AIG nyní Collonade pojišťovně. V současné době je v důchodu.

Bc. Jana Polcarová

finanční ředitelka

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou fakultu mezinárodních vztahů obor obchodní manažer a již deset let pracuje jako konzultant na ERP systém ESO9 international ve společnosti ESO9 international, a.s.

"ONLY A SITH DEALS IN ABSOLUTES"