1464668554294383 6475855675795624

MBA studia

Na základě certifikace International Certification Institute /ICI/ a International  Education Society Ltd. /IES/ nabízíme studia dlouhodobého vzdělávání dospělých s mezinárodně uznávanými prestižními diplomy a tituly BBA, MBA, LL.M. a DBA, LL.D.

Každý náš studijní program vás v profesní kariéře posune o několik stupínků výš!

Studujte v Praze a Ostravě nebo online

Manažerská studia jsou určena manažerům a nabízí získání titulu BBA, MBA, LL.M., DBA. a LL.D.

V dnešním rychle se rozvíjejícím pracovním světě je někdy těžké udržet krok a neztratit se v davu. Manažerská studia vám pomohou získat nové a užitečné manažerské dovednosti a znalosti, které budou přínosem pro vaší práci. 

Mezi programy, které nabízíme, vynikají především programy, které jsou zaměřeny na Insurance odvětví. Tak velké portfolio a tak pestrou skladbu Insurance programů nenajdete nikde jinde jen u nás.

Využijte této příležitosti a zaregistrujte se na manažerská studia, aby se stali špičkovým manažerem, který řeší problémy svých zaměstnanců úspěšným způsobem. 


Typy studií

Výhody studií

Oxfordský model výuky

Hlavní zásadou tohoto modelu je podpora samostatného uvažování, vyhledávání informací a logická argumentace.

Specializace programů

Široký výběr specializací zaměřený na prohlubování odborných a praktických znalostí, které jinde nenajdete. Výhodné kombinace navazujících programů.

Časová flexibilita

Zahájit studia můžete kdykoliv díky studijnímu e-learningovému portálu. Některé specializace lze studovat pouze online, bez nutnosti osobní účasti na prezenčních seminářích.

Kombinace online a prezenční výuky

Základy k modulu si nastudujete v e-learningovém portálu a na prezenční výuce nebo při online konzultaci s lektorem řešíte konkrétní otázky, problémy či případové studie.

Volitelné specializační moduly

Libovolný výběr volitelných modulů napříč všech nabízených programů bez ohledu na specializaci. Možnost účasti na jiných modulech než předepsaných ke splnění programu.

Plnění zákonné povinnosti následného vzdělávání

U 5 specializovaných programů zaměřených na Insurance odvětví studenti zároveň plní po dva roky následné vzdělávání dle ZDPZ.

Účast na vzdělávacích akcích 

Doživotní zvýhodněné ceny na vzdělávací aktivity pod hlavičkou EGI včetně následného vzdělávání. Každoroční účast na konferenci k trendům na finančním trhu

Přístup do online knihovny

Každý student může využívat online knihovnu bez nutnosti nákupu doporučené literatury. V online knihovně má k dispozici tisíce svazků.

Kombinovat MBA a DBA studia

Studujte MBA/LLM a za příplatek pokračujete v DBA programu. Jednou závěrečnou prací lze získat dva tituly MBA/LLM i DBA

Průběh studia

Základní moduly

Každý program má 4 základní moduly a to buď manažerského nebo právního zaměření podle specializace. 

Specializační povinné moduly

Moduly zaměřené k prohlubování vybrané odbornosti. MBA a LL.M. studia obsahují 6 specializačních modulů, BBA studia 3 a DBA studia 4 specializační moduly.

Specializační volitelné moduly

MBA a LLM studia obsahují 4 moduly, které předchozí specializační moduly více konkretizují.  Student si může vybrat i další moduly, které jsou součástí jiných programů. Ze dvou z nich musí student získat zápočet.

Forma studia

Prezenční, které se skládá z prezenční výuky a online studia. K získání zápočtu postačuje samostudium v e-learningovém portálu, zakončené testem, a účast na prezenční výuce. 

Online studium, které probíhá pouze online formou v e-learningovém portálu včetně online konzultací. K zápočtu je potřeba z každého modulu zpracovat zároveň seminární práci.

Každé studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou. 

Délka studia

Prezenční MBA, LL.M. a DBA programy jsou třísemestrální.

Online programy a BBA studia jsou dvousemestrální.

Prezenční výuka probíhá vždy jednu sobotu za čtvrtletí. Během této soboty student absolvuje dva moduly.

Každý studijní program začíná imatrikulací a končí slavností promocí.

Přerušení a prodloužení studia bez nutnosti další platby.

Prostory pro prezenční výuku

Praha - Palác YMCA, Na Poříčí 1041/12, Praha 1, zasedací místnosti v objektu sídla firmy

Ostrava - Soukenická 877/9, Moravská Ostrava - zasedací místnosti v sídle regionálního klubu ČMAPM

Výuka je zajištěna včetně celodenního občerstvení

CENA studia

Cena BBA studií - 69.000 Kč včetně DPH

Cena BBA studií v případě jednorázové platby nebo při uzavření smlouvy na pokračování studia MBA programem - 59.000 Kč včetně DPH

Cena online BBA studií - 59.000 včetně DPH


Cena MBA, LLM studií prezenčních - 99.100 Kč včetně DPH 

Cena MBA, LLM studií v případě jednorázové platby nebo při uzavření smlouvy na pokračování studia DBA programem  - 89.100 Kč včetně DPH 

Cena online MBA studií - 79.000 Kč včetně DPH


Cena DBA a LL.D. studií - 129.000 Kč včetně DPH

Cena DBA a LL.D. studií v případě jednorázové platby a při uzavření smlouvy na předcházející MBA nebo LLM studia - 119.000 Kč včetně DPH

Cena při studiu MBA/LLM a kombinaci s DBA - doplatek 75.000 Kč včetně DPH k ceně MBA/LLM

Mimořádná sleva pro studia zahájená v dubnu 2024 - 15% (slevu nelze kombinovat s jinými slevami)


Každý student může ušetřit z ceny studia 10%, pokud předloží potvrzení, že těchto 10% z ceny studia zaslal na charitativní účely jím vybrané charitativní organizace zaměřené na pomoc dětem, čímž si zároveň sníží základ daně.

Proč na děti? Protože děti jsou budoucnost naší země a nejsou sami schopné rozhodovat o svém osudu.

Na každý typ studia bude se studentem uzavřena smlouva, která bude obsahovat podmínky studia, včetně termínů úhrady školného. Na školné bude vystavena faktura nebo faktury, dle dohody ve smlouvě. 

Školné lze hradit úplně nebo částečně pomocí poukázek a karet Benefit Plus a Edenred e-Ticket


Krátký záznam z první hodiny