MBA studia

Na základě certifikace IES nově nabízíme studia dlouhodobého vzdělávání dospělých s mezinárodně uznávanými prestižními tituly BBA, MBA, LL.M. a DBA

Každý náš studijní program vás v profesní kariéře posune o několik stupínků výš!

Studium zahajujeme v září 2022 v Praze a Ostravě

Výhody studií

Oxfordský model výuky

Hlavní zásadou tohoto modelu je podpora samostatného uvažování, vyhledávání informací a logická argumentace.

Specializace programů

Široký výběr specializací zaměřený na prohlubování odborných a praktických znalostí, které jinde nenajdete. Výhodné kombinace navazujících programů.

Časová flexibilita

Zahájit studia můžete kdykoliv díky studijnímu e-learningovému portálu. Některé specializace lze studovat pouze online, bez nutnosti osobní účasti na prezenčních seminářích.

Kombinace online a prezenční výuky

Základy k modulu si nastudujete v e-learningovém portálu a na prezenční výuce nebo při online konzultaci s lektorem řešíte konkrétní otázky, problémy či případové studie.

Volitelné specializační moduly

Libovolný výběr volitelných modulů napříč všech nabízených programů bez ohledu na specializaci. Možnost účasti na jiných modulech než předepsaných ke splnění programu.

Plnění zákonné povinnosti následného vzdělávání

U 5 specializovaných programů zaměřených na Insurance odvětví studenti zároveň plní po dva roky následné vzdělávání dle ZDPZ.

Účast na vzdělávacích akcích 

Doživotní zvýhodněné ceny na vzdělávací aktivity pod hlavičkou EGI včetně následného vzdělávání. Každoroční účast na konferenci k trendům na finančním trhu

Průběh studia

Základní moduly

Každý program má 4 základní moduly a to buď manažerského nebo právního zaměření podle specializace. 

Specializační povinné moduly

Moduly zaměřené k prohlubování vybrané odbornosti. MBA a LL.M. studia obsahují 6 specializačních modulů, BBA studia 3 a DBA studia 4 specializační moduly.

Specializační volitelné moduly

MBA a LLM studia obsahují 4 moduly, které předchozí specializační moduly více konkretizují.  Student si může vybrat i další moduly, které jsou součástí jiných programů. Ze dvou z nich musí student získat zápočet.

Forma studia

Prezenční, které se skládá z prezenční výuky a online studia. K získání zápočtu postačuje samostudium v e-learningovém portálu, zakončené testem, a účast na prezenční výuce. 

Online studium, které probíhá pouze online formou v e-learningovém portálu včetně online konzultací. K zápočtu je potřeba z každého modulu zpracovat zároveň seminární práci.

Každé studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou. 

Délka studia

Prezenční MBA, LL.M. a DBA programy jsou třísemestrální.

Online programy a BBA studia jsou dvousemestrální.

Prezenční výuka probíhá vždy jednu sobotu za čtvrtletí. Během této soboty student absolvuje dva moduly.

Každý studijní program začíná imatrikulací a končí slavností promocí.

Prostory pro prezenční výuku

Praha - Palác YMCA, Na Poříčí 1041/12, Praha 1, zasedací místnosti v objektu sídla firmy

Ostrava - Soukenická 877/9, Moravská Ostrava - zasedací místnosti v sídle regionálního klubu ČMAPM

Výuka je zajištěna včetně celodenního občerstvení

Cena studia

Každý student může ušetřit z ceny studia 5%, pokud předloží potvrzení, že těchto 5% z ceny studia zaslal na charitativní účely jím vybrané charitativní organizace zaměřené na pomoc dětem, čímž si zároveň sníží základ daně.

Proč na děti? Protože děti jsou budoucnost naší země a nejsou sami schopné rozhodovat o svém osudu.

Zaváděcí cena všech studií platná v roce 2022

Cena BBA studií - 55.000 Kč plus DPH

Cena BBA studií v případě jednorázové platby nebo při uzavření smlouvy na pokračování studia MBA programem - 49.000 Kč plus DPH


Cena MBA, LLM studií prezenčních - 89.100 Kč plus DPH

Cena MBA, LLM studií v případě jednorázové platby nebo při uzavření smlouvy na pokračování studia DBA programem - 84.150 Kč plus DPH

Cena online MBA studií - 69.000 Kč plus DPH


Cena DBA studií - 115.000 Kč plus DPH

Cena DBA studií v případě jednorázové platby a při uzavření smlouvy na předcházející MBA nebo LLM studia - 109.000 Kč plus DPH


Na každý typ studia bude se studentem uzavřena smlouva, která bude obsahovat podmínky studia, včetně termínů úhrady školného. Na školné bude vystavena faktura nebo faktury, dle dohody ve smlouvě.


Představení Insurance programů

Představení programu Mediation

Představení manažerských modulů

Certifikace vzdělávací organizace