1464668554294383 6475855675795624

Pojištění odpovědnosti za škodu

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah semináře:

Odpovědnost za škodu, co to je a kde všude vzniká 

Jak odpovědnost za škodu upravuje NOZ 

Náhrada škody, co to je a jak ji upravuje NOZ 

Další právní předpisy, které odpovědnost upravují včetně odpovědnosti ze zákoníku práce 

Odpovědnost z provozu dopravních prostředků - povinné ručení, provoz drážní dopravy 

Odpovědnost statutárních orgánů 

Jak vnímat rizika vznikající z odpovědnosti 

Pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou zásady a specifika 

Druhy pojištění odpovědnosti

5 299,00 Kč