1464668554294383 6475855675795624

Legislativní rámec pojištění

Prezenční seminář 

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví •

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (NOZ) 

Zákon č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění 

GDPR směrnice a zákon o ochraně osobních údajů 

Směrnice AML a zákon o praní špinavých peněz 

5 229,00 Kč