1464668554294383 6475855675795624

Jak získat od klienta informace potřebné k uzavřené pojistné smlouvy a jak s nimi nakládat

Prezenční seminář 

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah semináře:

Jaké informace potřebujeme od klienta

Proč je potřebujeme

Jak je získáme

Jak s nimi naložíme

5 299,00 Kč