1464668554294383 6475855675795624

International Education Society certifikát

Mezinárodní ies certifikát o absolutoriu kurzu nebo následného vzdělávání s mezinárodní platností lze zakoupit k certifikátu od pořádající organizace. Mezinárodní certifikát zároveň osvědčuje, že vzdělávání bylo absolvováno u společnosti s mezinárodním ratingem.

2 299,00 Kč