1464668554294383 6475855675795624

ID 948 E-learningový kurz - Zajištění ke splnění odbornosti distribuce zajištění dle §57 bod f) ZDPZ

E-learningový kurz obsahující několik prezentací a 4 testy k uvedeným tématům. Kurz slouží jako kurz následného vzdělávání k odbornosti zajištění. Celkový rozsah je 20 hodin studia.

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M., JUDr. Petr Záruba, Ing. Valerie Renáta Nešporek, Ph.D., LL.M., MBA, JUDr. Kateřina Poláčková

Témata seminářů:

1. Finanční trh

2. Právo v pojištění

3. Pojistná smlouva a úprava v NOZ

4. Legislativní rámec distribuce zajištění

5. Zajištění

9 999,00 Kč