1464668554294383 6475855675795624

ID 892 Stanovení pojistné částky

Kurzem získáte 2 hodiny do následného vzdělávání v odbornosti III, IV, V, VII - IX

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah kurzu:

Pojistná částka obecně

Budovy a stavby

Movité věci

Technická rizika

Přerušení provozu

399,00 Kč