1464668554294383 6475855675795624

ID 847 Pojištění vozidel - havarijní pojištění

Kurzem získáte 3 hodiny do následného vzdělávání v odbornosti II, III, IV, V - IX

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah kurzu:

Legislativa,

Vybrané pojmy,

Rozsah pojistného krytí,

GAP pojištění,

Pojištění prodloužené záruky,

Právní ochrana,

Skla,

Úraz,

Náhradní vozidlo,

Zavazadla.

599,00 Kč