1464668554294383 6475855675795624

ID 840 Pojištění technických rizik

Kurzem získáte 3 hodiny do následného vzdělávání v odbornosti  IV, V, VII a IX

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah kurzu:

Technická rizika - principy obecně

Pojištění strojů, elektroniky a stavební montáž

Výklad pojmů

Předmět pojištění

Rozsah pojištění

Standardní výluky

Možná připojištění

799,00 Kč