1464668554294383 6475855675795624

ID 832 Neživotní pojištění občanů

Kurzem získáte 3 hodiny do následného vzdělávání v odbornosti III - V, VII - IX

Lektor: Ing. Ivana Kounovská

Obsah kurzu:

Pojištění občanského majetku

Pojištění občanské odpovědnosti za újmu

799,00 Kč