1464668554294383 6475855675795624

ID 789 Životní pojištění

Kurzem získáte 4 hodiny do následného vzdělávání v odbornosti I a VI - IX

Lektor: Ing. Ivana Kounovská

Obsah kurzu:

Definice životního pojištění

Členění životního pojištění

Připojištění k životnímu pojištění

Nároky ze životního pojištění

Parametry životního pojištění a poplatky

Zkoumání zdravotního stavu pojišťovnami

Typické výluky v životním pojištění

Životní pojištění a daně

Srovnání vybraných pojišťoven 

999,00 Kč