Zvláštní skutkové podstaty a objektivní odpovědnost

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah semináře:

Náhrada újmy

Co je objektivní a co subjektivní odpovědnost

Objektivní odpovědnost v podnikání

Zvláštní skutkové podstaty tak jak je definuje NOZ

Zvláštní skutkové podstaty a souvztažnosti k podnikání

Příklady škodních respektive pojistných událostí

5 299,00 Kč