1464668554294383 6475855675795624

Životní pojištění , specifika a příklady

Prezenční seminář 

Lektor: Ing. Dušan Šídlo, analytik a odborný poradce

Obsah:

Vysvětlení termínů doporučení a rada

Analýza klienta

Výluky v produktech životního pojištění

Stanovení pojistných částek

Výběr optimálního životního pojištění pro daného klienta a jeho zdůvodnění

5 329,00 Kč