1464668554294383 6475855675795624

Zákonná úprava povinného pojištění v NOZ a příslušných právních předpisech - Praha

Prezenční seminář 

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah semináře:

Legislativní rámec a obecná úprava smluvní odpovědnosti

Jednotlivé profese a právní úprava

Profesní pojištění odpovědnosti za škodu - principy a podmínky

Příklady škod

5 299,00 Kč