1464668554294383 6475855675795624

Stavebně montážní pojištění principy a praxe - Praha

Prezenční seminář 

Ing. Eva Gmentová, LL.M. ve spolupráci s LAPA Service

Obsah semináře:

Co je stavebně montážní pojištění

Typy pojistných smluv

Subjekty pojištění

Předmět, místo pojištění

Rozsah pojištění a pojistná částka

Doložky - rozšiřující a omezující

ALOP

Příklady škod

5 999,00 Kč