Stanovení pojistné částky

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah semináře:

Pojistná částka obecně

Budovy a stavby

Movité věci

Technická rizika

Přerušení provozu

3 980,00 Kč