1464668554294383 6475855675795624

1.2. 2024 Stanovení pojistné částky

Prezenční seminář 

Seminář ke splnění 5 hodin následného vzdělávání odbornosti II až IX

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah semináře:

Pojistná částka obecně

Stanovení pojistné částky 

Budovy a stavby

Movité věci

Technická rizika

Přerušení provozu

Vozidla

Dopad na rizikovou prohlídku a její výstup rizikovou zprávu

4 999,00 Kč