1464668554294383 6475855675795624

Škody na zdraví v silniční dopravě - Praha

Prezenční seminář 

Lektor: Ing. Vlastimil Rábek, PhD. soudní znalec a MUDr. Igor Fargaš, vysokoškolský pedagog

Obsah semináře:

Soudní lékařství

Soudní inženýrství


6 999,00 Kč