29.3.2022 - Škody na zdraví v silniční dopravě - Praha

Lektor: Ing. Vlastimil Rábek, PhD. soudní znalec a MUDr. Igor Fargaš, vysokoškolský pedagog

Obsah semináře:

Soudní lékařství

Soudní inženýrství


5 899,00 Kč