1464668554294383 6475855675795624

Risk Management v pojišťovnictví

Prezenční seminář 

Ing. Milan Steininger

Obsah semináře:

Definice pojmu riziko

Požární komplexy a maximální možné škoda

Posuzování rizika v majetkovém pojištění

Posuzování rizika pro přerušení provozu

Postup při rizikové prohlídce

Riziková zpráva

Posouzení pojištění odpovědnosti

Ekologické škody

Posouzení rizika záplav

Přírodní rizika

Posouzení tzv. rizika závažných havárií podle 224/2015 Sb.

Pojištění CAR/EAR a ALOP

Zvolte si variantu:

5 299,00 Kč