1464668554294383 6475855675795624

Pracovní právo s důrazem na odpovědnost zaměstnance

Novinka

Prezenční seminář 

Cílem semináře je seznámit posluchače se základním pojetím, zásadami a instituty pracovního práva se zaměřením na otázku odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli a jeho povinnosti k náhradě způsobené škody. Na semináři budou probrány nejen jednotlivé prvky odpovědnosti zaměstnance a jeho povinnosti k náhradě škody. Ale posluchači se i dozví praktické tipy, jak předcházet vzniku škod či problémům při jejím vymáhání. Obsah semináře vychází z příkladů z běžné praxe, soudních rozhodnutí či činnosti kontrolních orgánů

Absolutoriem získáte 5 hodin následného vzdělávání 

Lektor: Mgr. Veronika Žlebková

Obsah:

Pojem, prameny, zařazení v systému, základní zásady a instituty pracovního práva.

Právní odpovědnost za způsobenou škodu v pracovním právu, jednotlivé prvky odpovědnosti a prevence vzniku škod.

Odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli.

Povinnost zaměstnance k náhradě způsobené škody.

Jak (ne)vymáhat způsobenou škodu.

Příklady a tipy z praxe, judikatura. 

5 999,00 Kč