1464668554294383 6475855675795624

Povinnosti pojistníka, který nabízí stát se pojištěným dle §4 ZDPZ

Prezenční seminář 

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah semináře:

Nabízení stát se pojištěným - jaké zákonné povinnosti jsou s tím spojené

Informační povinnosti směrem k zákazníkovi - § 82, 83, 84, 87, 89 ZDPZ (IDD)

Pravidla jednání se zákazníkem

IPID - informace o produktu

Další povinnosti

  Smluvní dokumentace

  Pojistná smlouva

  Všeobecné pojistné podmínky a výluky z pojištění

  Povinnost seznámit zákazníka se smlouvou a výlukami

5 299,00 Kč