1464668554294383 6475855675795624

Pojišťovací makléř - začátek 5.9. 2024

Novinka

Intenzivní kurz zakončený zkouškou a vydáním Osvědčení o absolvování kurzu

Konání Praha / online

Vždy dva dny v měsíci, čtvrtek a pátek

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M. a kolektiv

Moduly kurzu

»» Legislativní rámec pojištění

»» Teorie pojištění - pojištění majetku, odpovědnost, vozidla

»» Etický kodex makléře

»» Jednání a vyjednávání

»» Audit pojistných smluv 

»» Nastavení pojistného programu

»» Správa pojistných smluv

»» Likvidace pojistných událostí

»» Závěrečná zkouška a obhajoba vypracování vzorového auditu a pojistného programu

Vyhrazujeme si právo kurz neotevřít, pokud nebude naplněn minimální počet účastníků

36 298,79 Kč