1464668554294383 6475855675795624

ID 931 Pojistný podvod

Kurzem získáte 2 hodiny do následného vzdělávání v odbornosti I až IX

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah kurzu:

Právní definice trestných činů

Definice pojistného podvodu

Jak pojistný podvod odhalit

Čeho se vyvarovat

Příklady pojistných podvodů
499,00 Kč