Pojistná smlouva a úprava pojištění v NOZ

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah semináře:

Právnické osoby - úprava

Právní jednání

Počítaní času a promlčení

Závazkové právo

Pojistná smlouva a úprava pojištění

4 815,80 Kč