1464668554294383 6475855675795624

Pojistná smlouva a úprava pojištění v NOZ

Prezenční seminář 

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah semináře:

Právnické osoby - úprava

Právní jednání

Počítaní času a promlčení

Závazkové právo

Pojistná smlouva a úprava pojištění

5 299,00 Kč