1464668554294383 6475855675795624

Pojištění technických rizik

Prezenční seminář 

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah semináře:

Technická rizika - principy obecně

Pojištění strojů, elektroniky a stavební montáž

Výklad pojmů

Předmět pojištění

Rozsah pojištění

Standardní výluky

Možná připojištění

5 299,00 Kč