1464668554294383 6475855675795624

Pojištění majetku - praktická příručka

Praktická příručka k pojištění majetku, pro každého, kdo pojišťuje majetek podnikatelů

Obsah:

Úvod

Základní pojmy

Pojištění majetku

Předmět pojištění

Stanovení pojistně částky

Princip pojištění

Druhy majetkového pojištění

PDF soubor pro čtení

179,00 Kč