1464668554294383 6475855675795624

Odpovědnost za výrobek

Prezenční seminář 

Lektor: JUDr. Petr Záruba, ředitel jaderného poolu ve výslužbě

Obsah semináře:

Historické souvislosti a základní výklad pojmů

Odpovědnost za výrobek v Evropské unii a ve světě

Odpovědnost za výrobek v České republice

Odpovědnost za výrobek ve Slovenské republice

Ochrana před rizikem odpovědnosti za výrobek

Praktické příklady a zkušenosti

Připomenutí základní pojmů a historických souvislostí

Praktická aplikace závazných pravidel v Evropské unii, České republice a Slovenské republice

Pojištění odpovědnosti za výrobek - praktické příklady a problémy

Nástin možného řešení problémů

Zvolte si variantu:

5 299,00 Kč