1464668554294383 6475855675795624

Odpovědnost za vady versus odpovědnost za škody

Prezenční seminář 

Lektor: Mgr. Kateřina Jirásková, advokátka

Obsah semináře:

1) úprava odpovědnosti za vady dle NOZ

a) základní teoretická východiska

b) aktuální judikatura

2) právní úprava náhrady škody

a) obecné předpoklady

b) speciální odpovědnosti

c) aktuální judikatura

5 999,00 Kč