1464668554294383 6475855675795624

Odhalování pojistných podvodů při poškození dopravních prostředků

Prezenční seminář 

Lektor: Ing. Vlastimil Rábek, PhD. soudní znalec

Obsah semináře:

Názvosloví, principy, typy manipulací a technické

kategorie manipulovaných škodných událostí z oboru

pojištění motorových vozidel

Poškození vozidel o svodidla, nárazy do mostků a stromů

Poškození zaparkovaných vozidel

Kolize vozidel s volně žijící zvěří, zákonitosti, kazuistika

Zvolte si variantu:

5 999,00 Kč