Likvidátor pojistných událostí

Novinka

Intenzivní kurz zakončený zkouškou a vydáním Osvědčení o absolvování kurzu

9.3. - 16.6. 2023 v Ostravě

27.4. - 8.9. 2023 v Praze

Vždy dva dny v měsíci, čtvrtek a pátek 

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M. a kolektiv

Moduly kurzu

»» Legislativní rámec pojištění

»» Teorie pojištění - pojištění majetku, odpovědnost, vozidla

»» Proces likvidace krok po kroku

»» Jednání a vyjednávání

»» Likvidace pojištění vozidel

»» Likvidace pojištění majetku

»» Likvidace pojištění odpovědnosti

»» Detekce pojistného podvodu

»» Závěrečná zkouška a obhajoba vypracování vzorové likvidační zprávy

Vyhrazujeme si právo kurz neotevřít, pokud nebude naplněn minimální počet účastníků

24 066,90 Kč