Likvidátor pojistných událostí

Intenzivní kurz zakončený zkouškou a vydáním Osvědčení o absolvování kurzu

8. 4. - 24. 9. 2022 - vždy dva dny v měsíci, pátek a sobota

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M. a kolektiv

Moduly kurzu

»» Legislativní rámec pojištění

»» Teorie pojištění - pojištění majetku, odpovědnost, vozidla

»» Proces likvidace krok po kroku

»» Jednání a vyjednávání

»» Likvidace pojištění vozidel

»» Likvidace pojištění majetku

»» Likvidace pojištění odpovědnosti

»» Detekce pojistného podvodu

»» Závěrečná zkouška a obhajoba vypracování vzorové likvidační zprávy

18 890,00 Kč