Likvidátor pojistných událostí

Novinka

Intenzivní kurz zakončený zkouškou a vydáním Osvědčení o absolvování kurzu

1.9. - 2. 12. 2022 - vždy dva dny v měsíci, čtvrtek a pátek 

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M. a kolektiv

Moduly kurzu

»» Legislativní rámec pojištění

»» Teorie pojištění - pojištění majetku, odpovědnost, vozidla

»» Proces likvidace krok po kroku

»» Jednání a vyjednávání

»» Likvidace pojištění vozidel

»» Likvidace pojištění majetku

»» Likvidace pojištění odpovědnosti

»» Detekce pojistného podvodu

»» Závěrečná zkouška a obhajoba vypracování vzorové likvidační zprávy

22 858,00 Kč