1464668554294383 6475855675795624

Jak pojišťovat podnikatele

Prezenční seminář 

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah semináře:

Kdo je podnikatel a co o něm potřebuji vědět

Jaké informace potřebuji k pojištění podnikatele

Jak na pojištění majetku

Druhy pojištění majetku

Jak na pojištění odpovědnosti

Základy pojištění odpovědnosti

Další druhy pojištění

Povinné pojištění

5 299,00 Kč