1464668554294383 6475855675795624

Jak naplnit zákonnou povinnost odborné péče

Prezenční seminář 

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah semináře:

Jak zákon definuje odbornou péčí

Co vše je pod termínem odborná péče schováno

Jak přistupovat k distribuce pojištění s odbornou péčí

5 299,00 Kč