1464668554294383 6475855675795624

ID 945 Pojištění majetku

Kurzem získáte 5 hodiny do následného vzdělávání v odbornosti III - V, VII - IX

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah kurzu:

Základní pojmy

Předmět pojištění

Pojistná nebezpečí

Druhy majetkového pojištění

- Živelní pojištění

- Přerušení provozu

- Krádež / loupež / vandalismus

- Technická rizika

999,00 Kč