1464668554294383 6475855675795624

ID 922 Zajištění - co to je a jaké má hlavní funkce

Kurzem získáte 4 hodiny do následného vzdělávání v odbornosti I - IX a distribuce zajištění

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah e-learningového kurzu:

Stručná historie institutu zajištění

Základní typy zajištění a jejich praktická funkce

Poznámky k zajistné technice a jejímu využit v konkurenčním

Prostředí pojišťovacího (a zajišťovacího) trhu 

799,00 Kč