1464668554294383 6475855675795624

ID 911 Likvidace pojistných událostí v pojištění vozidel

Kurzem získáte 4 hodiny do následného vzdělávání v odbornosti II, III, IV, V - IX

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah kurzu:

Specifika likvidace škod na vozidlech

Zápis o poškození a fotodokumentace

Likvidace z HAV

Likvidace z POV - škoda na vozidle, škoda na zdraví, úmrtí, ušlý zisk, právní zastoupení, ekologické škody

Závěrečný test


899,00 Kč