1464668554294383 6475855675795624

ID 907 Likvidace pojistných událostí v pojištění majetku

Kurzem získáte 5 hodin do následného vzdělávání v odbornosti III až V, VII - IX

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah kurzu:

Hlavní zásady likvidace

Pojištění majetku

Živelní pojištění

Pojištění pro případ odcizení - krádež a loupež

Pojištění strojů a elektroniky

Pojištění přerušení provozu

Pojistný podvod

Praktické cvičení

Závěrečný test

999,00 Kč