1464668554294383 6475855675795624

ID 887 Jak pojišťovat podnikatele

Kurzem získáte 4 hodiny do následného vzdělávání v odbornosti IV, V, VIII a IX

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah kurzu:

Kdo je podnikatel a co o něm potřebuji vědět

Jaké informace potřebuji k pojištění podnikatele

Jak na pojištění majetku

Druhy pojištění majetku

Jak na pojištění odpovědnosti

Základy pojištění odpovědnosti

Další druhy pojištění

Povinné pojištění

899,00 Kč