1464668554294383 6475855675795624

ID 862 Pojištění vozidel

Kurzem získáte 5 hodin do následného vzdělávání v odbornosti II, III, IV, V - IX

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah kurzu:

POV

Legislativa

Vybrané pojmy

Rozsah pojistného krytí

Hraniční pojištění,

Garanční fond,

Výluky a regresy,

Bonusy, slevy, přirážky,

Povinnosti a zánik pojištění

HAV

Legislativa,

Vybrané pojmy,

Rozsah pojistného krytí,

GAP pojištění,

Pojištění prodloužené záruky,

Právní ochrana,

Skla,

Úraz,

Náhradní vozidlo,

Zavazadla.

999,00 Kč