1464668554294383 6475855675795624

ID 845 Pojištění vozidel - povinné ručení

Kurzem získáte 2 hodiny do následného vzdělávání v odbornosti II, III, IV, V - IX

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah kurzu:

POV

Legislativa

Vybrané pojmy

Rozsah pojistného krytí

Hraniční pojištění,

Garanční fond,

Výluky a regresy,

Bonusy, slevy, přirážky,

Povinnosti a zánik pojištění

499,00 Kč