1464668554294383 6475855675795624

ID 836 Pojištění D&O

Kurzem získáte 3 hodiny do následného vzdělávání v odbornosti IV, V, VIII a IX

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah kurzu:

Legislativa

Výklad pojmů

povinnosti orgánů

charakter odpovědnosti

příklady nároků

Pojištění

typ pojištění

pojištěné osoby

pojištěné nároky

799,00 Kč