1464668554294383 6475855675795624

ID 822 Objektivní odpovědnost a zvláštní skutkové podstaty

Kurzem získáte 5 hodin do následného vzdělávání v odbornosti IV, V, VIII a IX

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah kurzu:

Náhrada újmy

Co je objektivní a co subjektivní odpovědnost

Objektivní odpovědnost v podnikání

Zvláštní skutkové podstaty tak jak je definuje NOZ

Zvláštní skutkové podstaty a souvztažnosti k podnikání

Příklady škodních respektive pojistných událostí

999,00 Kč