1464668554294383 6475855675795624

ID 816 Ekonomické minimum

Kurzem získáte 3 hodiny do následného vzdělávání v odbornosti I - IX

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah kurzu:

Pravidla vedení účetnictví

Výkazy

Ukazatele finančního zdraví

Důležité pojmy

599,00 Kč