1464668554294383 6475855675795624

ID 812 Finanční trhy

Kurzem získáte 5 hodin do následného vzdělávání v odbornosti I - IX

Lektor:  Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Finanční trh a jeho specifika

Členění finančního trhu

finanční a pojistná matematika

Investice

Každá kapitola je zakončena kontrolními otázkami pro ujasnění si prostudované látky

899,00 Kč