1464668554294383 6475855675795624

ID 808 Pojistná smlouva a úprava pojištění v NOZ

Kurzem získáte 5 hodin do následného vzdělávání v odbornosti I - IX

Lektor: Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Obsah kurzu:

Právnické osoby - úprava

Právní jednání

Počítaní času a promlčení

Závazkové právo

Pojistná smlouva a úprava pojištění

999,00 Kč